درباره ما

logo
سامانه ثبت اطلاعات مرکز آسیب شناسی وسلامت فضای تولید و تیادل اطلاعات کشور جهت ارتباط بهتر با مخاطبین در نظر گرفته شده است.
تماس با ما

0098-31-95029690

ایران - اصفهان - خیابان شیخ صدوق شمالی

بالا

درخواست همکاری – کارشناس فضای مجازی

ExpertOfCyberSpace-Logo

شرایط همکاری :

  • آشنـایی کامل با فضای مجازی
  • تسلط کافی به یکی از موضوعات مرتبط با فضای مجازی
  • (فقه فضای مجازی، روانشناسی فضای مجازی، امنیت فضای مجازی، حقوق فضای
  • مجازی، اینترنت اشیاء، فرهنگ فضای مجازی، کودک و فـضای مجازی)
  • تـوانایی در ارائه نظر، تحلیل و مستندسازی
  • توانایی تهیه مقالات علمی و تحلیلی در موضوعات محوله
  • توانایی ارائه طرح های اجرایی و علمی کارآمد در موضوع فضای مجازی
  • داشـــتن حـــداقل 2 طــــرح اجرایـــی و یـــک مقالـــه علمـــی قابـــل ارائـــه
بدون نظر

با عرض پوزش، فرم مورد نظر در این زمان بسته است.